Kratek povzetek EU Uredbe iz področja
Naprednih asistenčnih sistemov za pomoč vozniku
 

 EVROPSKA UNIJA EVROPSKI PARLAMENT SVET Strasbourg, 27. november 2019 (OR. en) 2018/0145 (COD) LEX 1980 PE-CONS 82/1/19 REV 1 ENT 129 IND 161 MI 404 ENV 457 TRANS 314 IA 144 CODEC 1032

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA O ZAHTEVAH ZA HOMOLOGACIJO MOTORNIH VOZIL IN NJIHOVIH PRIKLOPNIKOV TER SISTEMOV, SESTAVNIH DELOV IN SAMOSTOJNIH TEHNIČNIH ENOT, NAMENJENIH ZA TAKA VOZILA, V ZVEZI Z NJIHOVO SPLOŠNO VARNOSTJO IN ZAŠČITO POTNIKOV V VOZILU TER IZPOSTAVLJENIH UDELEŽENCEV V CESTNEM PROMETU IN O SPREMEMBI………………………..itd

 EUROPEAN UNION THE EUROPEAN PARLIAMENT THE COUNCIL Strasbourg, 27 November 2019 (OR. en) 2018/0145 (COD) LEX 1980 PE-CONS 82/1/19 REV 1 ENT 129 IND 161 MI 404 ENV 457 TRANS 314 IA 144 CODEC 1032 REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL ON TYPE-APPROVAL REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES AND THEIR TRAILERS, AND SYSTEMS, COMPONENTS AND SEPARATE TECHNICAL UNITS INTENDED FOR SUCH VEHICLES, AS REGARDS THEIR GENERAL SAFETY AND THE PROTECTION OF VEHICLE OCCUPANTS AND VULNERABLE ROAD USERS, ………etc 

Člen 6

Napredni sistemi vozil za vse kategorije motornih vozil

1. Motorna vozila so opremljena z naslednjimi naprednimi sistemi vozil:
 (f) sistemom za zaznavanje vzvratne vožnje

Article 6

Advanced vehicle systems for all categories of motor vehicle

1. Motor vehicles shall be equipped with the following advanced vehicle systems:

(f) reversing detection;

(g) event data recorder. 

Člen 9

Posebne zahteve v zvezi z avtobusi in tovornjaki

3. Vozila kategorij M₂, M₃, N₂ in N₃ so opremljena z naprednimi sistemi za zaznavanje peščev in kolesarjev, ki so v neposredni bližini prednjega ali stranskega dela vozila, in za opozarjanje nanje ali preprečitev trka s takimi izpostavljenimi udeleženci v cestnem prometu. 

Article 9

Specific requirements relating to buses and trucks

3. Vehicles of categories M2, M3, N2 and N3 shall be equipped with advanced systems capable of detecting pedestrians and cyclists located in close proximity to the front or nearside of the vehicle and providing a warning or avoiding collision with such vulnerable road users. 

Časovnica / Termin plan  

Tema

Regulativni akti Regulatory acts

Dodatne specifične 

tehnične odločbe

M₁

M₂

M₃

N₁

N₂

N₃

O₁

O₂

O₃

O₄

STU

Sestavni deli

B5 Opozorilo pred trkom s pešcem in kolesarju

B5 Pedestrian and

cyclist collision warning

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

 

 

B

 

B6 Informacijski sistem za slepi kot

B6 Blind spot

information system

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

 

 

B

 

B7 Sistemi za zaznavanje vzvratne vožnje

B7 Reversing detection

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

 

B: Datum zavrnitve podelitve EU-homologacije:6. julij 2022 Datum prepovedi registracije vozil ter dajanja na trg in začetka uporabe sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot: 7. julij 2024

B: Date for refusal to grant EU type-approval: 6 July 2022 Date for the prohibition of the registration of vehicles, as well as the placing on the market and entry into service of components and separate technical units: 7 July 2024.