Evropska komisija - Sporočilo za medije


Varnost v cestnem prometu: Komisija pozdravlja dogovor o novih pravilih EU, ki bodo pomagala reševati življenja

Bruselj, 26. marca 2019 

Institucije EU so dosegle dogovor o revidirani uredbi o splošni varnosti. Od leta 2022 bodo uvedene zahteve po novih tehnologijah varnosti v evropskih vozilih za zaščito potnikov, pešcev in kolesarjev.

Nove tehnologije na trgu lahko prispevajo k zmanjšanju števila smrtnih žrtev in poškodb na naših cestah, od katerih jih je 90 % posledica človeške napake. Komisija je maja 2018 predlagala obvezno uvedbo nekaterih ukrepov za varnost vozil, vključno s sistemi za zmanjšanje nevarnih slepih kotov v tovornjakih in avtobusih in tehnologijo, ki opozarja voznika v primeru zaspanosti ali nepozornosti. Napredni varnostni elementi bodo zmanjšali število nesreč, utrli pot vse bolj povezani in avtomatizirani mobilnosti ter utrdili vodilni položaj evropske avtomobilske industrije na področju inovacij in konkurenčnosti.

Med nove obvezne varnostne elemente med drugim sodijo (celotni seznam si lahko ogledate tukaj):

1.       Za avtomobile, dostavna vozila, tovornjake in avtobuse: opozarjanje voznikov na zaspanost in nepozornost (npr. uporaba pametnega telefona med vožnjo), inteligentni sistem za uravnavanje hitrosti, varnost pri vzvratni vožnji s kamerami ali senzorji ter zapisovalnik podatkov v primeru nesreče („črna skrinjica“).

2.       Za avtomobile in dostavna vozila: pomoč pri ohranjanju voznega pasu, napredni sistem za zaviranje v sili in izboljšani varnostni pasovi, preverjeni s preskusi trka.

3.       Za tovornjake in avtobuse: posebne zahteve za izboljšanje neposrednega vidnega polja voznikov avtobusov in tovornjakov in za odpravo slepih kotov ter sistemi na sprednji in bočni strani vozila za odkrivanje in opozarjanje izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu, zlasti pri zavijanju.

Komisija pričakuje, da bodo predlagani ukrepi pomagali rešiti več kot 25 000 življenj in preprečiti vsaj 140 000 hudih poškodb do leta 2038. To bo prispevalo k dolgoročnemu cilju EU, da se do leta 2050 število smrtnih žrtev in hudih poškodb zelo približa nič („vizija brez žrtev“).

Novi napredni varnostni elementi ne bodo samo varovali ljudi na evropskih cestah, ampak bodo voznikom tudi pomagali, da se bodo postopoma privadili na novo pomoč pri vožnji. Vse večje stopnje avtomatizacije pomenijo velik potencial za odpravljanje človeških napak in ponujajo nove rešitve mobilnosti za starejše in gibalno ovirane osebe. Vse to bi moralo povečati javno zaupanje in sprejemanje avtomatiziranih avtomobilov, s čimer bi se podprl prehod na avtonomno vožnjo.

UREDBA (EU) 2019/2144 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. novembra 2019 o zahtevah za homologacijo motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, v zvezi z njihovo splošno varnostjo in zaščito potnikov v vozilu ter izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu in o spremembi Uredbe (EU) 2018/858 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb (ES) št. 78/2009, (ES) ............... PREBERI VEČ  - Celotno besedilo Uredbe