VARNOST V CESTNEM  PROMETU  - NOVA  PRAVILA EU 

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Varnost v cestnem prometu: Komisija pozdravlja dogovor o novih pravilih EU, ki bodo pomagala reševati življenja

Bruselj, 26. marca 2019

Institucije EU so dosegle začasni politični dogovor o revidirani uredbi o splošni varnosti. Od leta 2022 bodo uvedene zahteve po novih tehnologijah varnosti v evropskih vozilih za zaščito potnikov, pešcev in kolesarjev.

Nove tehnologije na trgu lahko prispevajo k zmanjšanju števila smrtnih žrtev in poškodb na naših cestah, od katerih jih je 90 % posledica človeške napake. Komisija je maja 2018 predlagala obvezno uvedbo nekaterih ukrepov za varnost vozil, vključno s sistemi za zmanjšanje nevarnih slepih kotov v tovornjakih in avtobusih in tehnologijo, ki opozarja voznika v primeru zaspanosti ali nepozornosti. Napredni varnostni elementi bodo zmanjšali število nesreč, utrli pot vse bolj povezani in avtomatizirani mobilnosti ter utrdili vodilni položaj evropske avtomobilske industrije na področju inovacij in konkurenčnosti.

Komisarka za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja Elżbieta Bieńkowska je dejala: „Vsako leto na naših cestah izgubi življenje 25 000 ljudi. Veliko večino teh nesreč povzroči človeška napaka. Lahko in moramo storiti več, da bi to spremenili. Z novimi naprednimi varnostnimi elementi, ki bodo postali obvezni, bomo lahko dosegli enak učinek kot ob uvedbi varnostnih pasov. Številni od teh novih elementov že obstajajo, zlasti v luksuznih vozilih. Zdaj povečujemo raven varnosti v vseh vozilih in utrjujemo pot povezani in avtomatizirani mobilnosti prihodnosti.“

Med nove obvezne varnostne elemente med drugim sodijo (celotni seznam si lahko ogledate tukaj):

1.       Za avtomobile, dostavna vozila, tovornjake in avtobuse: opozarjanje voznikov na zaspanost in nepozornost (npr. uporaba pametnega telefona med vožnjo), inteligentni sistem za uravnavanje hitrosti, varnost pri vzvratni vožnji s kamerami ali senzorji ter zapisovalnik podatkov v primeru nesreče („črna skrinjica“).

2.       Za avtomobile in dostavna vozila: pomoč pri ohranjanju voznega pasu, napredni sistem za zaviranje v sili in izboljšani varnostni pasovi, preverjeni s preskusi trka.

3.       Za tovornjake in avtobuse: posebne zahteve za izboljšanje neposrednega vidnega polja voznikov avtobusov in tovornjakov in za odpravo slepih kotov ter sistemi na sprednji in bočni strani vozila za odkrivanje in opozarjanje izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu, zlasti pri zavijanju.

Komisija pričakuje, da bodo predlagani ukrepi pomagali rešiti več kot 25 000 življenj in preprečiti vsaj 140 000 hudih poškodb do leta 2038. To bo prispevalo k dolgoročnemu cilju EU, da se do leta 2050 število smrtnih žrtev in hudih poškodb zelo približa nič („vizija brez žrtev“).

Novi napredni varnostni elementi ne bodo samo varovali ljudi na evropskih cestah, ampak bodo voznikom tudi pomagali, da se bodo postopoma privadili na novo pomoč pri vožnji. Vse večje stopnje avtomatizacije pomenijo velik potencial za odpravljanje človeških napak in ponujajo nove rešitve mobilnosti za starejše in gibalno ovirane osebe. Vse to bi moralo povečati javno zaupanje in sprejemanje avtomatiziranih avtomobilov, s čimer bi se podprl prehod na avtonomno vožnjo.

Naslednji koraki

Politični dogovor, ki so ga dosegli Evropski parlament, Svet in Komisija v t. i. pogajanjih v okviru trialoga, morata zdaj uradno potrditi Evropski parlament in Svet.Vsi novi varnostni elementi bodo obvezni od leta 2022, razen neposrednega vidnega polja za avtobuse in tovornjake ter večje cone za zaščito pred udarci z glavo pri avtomobilih in dostavnih vozilih, ki bodo zaradi potrebnih strukturnih sprememb v zasnovi sledili pozneje.

Ozadje

EU je v zadnjih letih uvedla vrsto obveznih ukrepov, ki so po ocenah prispevali k zmanjšanju smrtnih žrtev v prometu za 50 000 na leto. Ti ukrepi vključujejo sisteme elektronskega nadzora stabilnosti v vseh vozilih ter napredne sisteme za zaviranje v sili in sisteme opozarjanja pred zapustitvijo voznega pasu v tovornjakih in avtobusih.

Komisija je leta 2017 začela javno posvetovanje, da bi zbrala mnenja deležnikov o morebitnih izboljšavah sedanjih ukrepov za varnost vozil. Komisija je nato maja 2018 predlagala revizijo uredbe o splošni varnosti in uredbe o varnosti pešcev v okviru sklopa ukrepov „Evropa v gibanju“. Spremembe uredbe o splošni varnosti so tesno povezane z učinkovitim upravljanjem varnosti cestne infrastrukture. O predlogu Komisije na tem področju je bil dosežen dogovor februarja 2019.

Komisija je predstavila tudi sporočilo o povezani in avtomatizirani mobilnosti, da bi Evropa postala vodilna svetovna sila na področju sistemov avtonomne in varne mobilnosti. Prvi korak na poti do povezane mobilnosti so nova pravila, ki jih je sprejela Komisija in ki spodbujajo uvajanje sodelovalnih inteligentnih prometnih sistemov (C-ITS) na evropskih cestah. Sodelovalni inteligentni prometni sistemi vozilom omogočajo, da komunicirajo med seboj, s cestno infrastrukturo in drugimi udeleženci v cestnem prometu, na primer o nevarnih situacijah, delih na cesti in času prižiganja semaforjev, zaradi česar cestni promet postaja varnejši, čistejši in učinkovitejši.