POMNILNIK  PREVIEW DATA LOGGER DL - 2200 


Opis sistema : 

Pomnilnik DL2200 je naprava, ki beleži podatke senzorjev PreView® in GPS informacije v trajni spomin kar omogoča poznejši dostop in pregled. 

Data Logger beleži in shrani naslednje podatke:
• Datum in čas
• Lokacija (širina in dolžina) in hitrost
• PreView® identifikacija senzorja in stanje senzorja 
• Stanje zaznavanja objekta s senzorjem PreView®
Data Logger bo samodejno shranil podatke v datoteko CSV (vrednosti, ločene z vejicami). To datoteko lahko odprete z različnimi orodji Windows®, kot so beležka in Excel. Za poenostavitev postopka pregleda podatkov bo za vsak dan delovanja izdelana ločena datoteka.

Datoteka shranjenih podatkov - csv