AGRO,LESNA IN VSA INDUSTRIJA 


Posebne rešitve za vse vrste aplikacij v industriji

Intervencijska gasilska vozila z uporabo PreView Radarskih senzorjev in Preview  Plus  kamera /monitor sistema  opravljajo delo varneje. Vozila in  posebna delovna vozila za vzdrževanje avtocestne opreme  in izvajanja izrednih režimov. Podjetja Agro proizvodnje uporabljajo  radarje in kamere  na svojih delovnih vozilih in ostali težki kmetijski mehanizaciji, kar zagotavlja  dodatno varnost pri obratovanju za zaposlene in okolico. Radarji so vključeni pri manipulaciji na letališčih na vseh nivojih opreme - varnostne in transportne. Zaščita nevarnega delovnega področja strojev in posebnih strojev in naprav - npr. vrtalni stroji za zemeljske izvrtine.   Skoraj ni omejitev za uporabo naših proizvodov zaradi fleksibilnosti in sposobnosti za integracijo z obstoječimi sistemi, tehnologije in vozil.   


Študije primerov za varnost v industriji    /  LESNA INDUSTRIJA  /   Podjetje za proizvodnjo celuloze in papirja namesti sisteme za zaznavanje objektov 


Študije primerov za varnost v industriji    /    UČINKOVITOST  LETALIŠČ   /    Vključevanje radarja PreView v zavorne sisteme  letališčih  vozil 


Študije primerov za varnost v industriji  / TEHNOLOGIJA ZA IZOGIBANJE TRKOM  /  Inteligentna tehnologija za izogibanje trkom integrirana s telematiko